Kippenleven logo

Handleiding Broedmachine HHD 42S/56S

Handleiding van HHD 56 & HHD 42 broedmachine

De handleiding hieronder is geschikt voor verschillende types broedmachine. Deze broedmachines hebben namelijk hetzelfde scherm. Alleen het aantal eieren is anders. Deze handleiding kan daarom worden gebruikt voor de volgende broedmachines; HHD mini 56S, HHD mini 56A, HHD mini 42A en HHD mini 42S. 

In deze handleiding wordt beschreven, hoe je de temperatuur en luchtvochtigheid instelt. Maar ook het het instellen van alarmen en het resseten van de broedmachine.

Table of Contents

Broedmachine uitpakken

Broedmachine in verpakking

Inhoud broedmachine

1x Broedmachine, 1x handleiding, 1x bescherming schuim, 1x kabel, 1x waterflesje

Stopcontact broedmachine

Stopcontact broedmachine

Steek de stekker in de broedmachine en het stopcontact

Eieren rek broedmachine

Eierrek

Zorg ervoor dat het eierrek aan beide kant goed vast zit. Dit doe je door ze in de daarvoor bestemde gaatjes te doen.

Eierrek in draaisysteem

Zorg ervoor dat het eierrek in de connector van de motoras zit

Eieren rek stekker koppelen

Stekker eierrek

Dit hoeft alleen wanneer uw eirrek de schouwfunctie heeft. 

Voorkant broedmachine

Broedmachine testen

Controleer dat de ventilator, temperatuur beeldscherm, functietoetsen en verwarming goed werken.

Flesje water naast broedmachine, water bijvullen

Water toevoegen

7. Voeg water toe om de broedmachine voor te verwarmen en houd deze 20-30 minuten na het controleren, start dan met broeden.

Scherm en knoppen broedmachine

Uitleg knoppen beeldscherm broedmachine
Knoppen op HHD 56 broedmachine
Scherm broedmachine
 1. Instellingen knop
 2. Plus
 3. Min
 4. Aan/Uit
 5. Reset
 6. Eieren schouwen
 7. Scherm
 8. Temperatuur
 9. Luchtvochtigheid
 10. Indicatie schouwlamp aan/uit
 11. Draai timer eierrek
 12. Aantal dagen aan het broeden
 13. Verwarming indicator
 14. Luchtvochtigheid alarm
 15. FAN

De Broedmachine testen

 1. Verbindt de stekker van de eierdraaier rek met de stekker in de broedmachine.
 2. Doe de stekker van de broedmachine in het stopcontact
 3. Doe de broedmachine aan. (Dit doe je  met de on/off knop)
 4.  Wanneer de broedmachine opstart, hoor je een alarm afgaan. Dit komt doordat de temperatuur en de luchtvochtigheid te laag is. Dit is normaal.
 5. Druk een knop in, op de broedmachine en het alarm is tijdelijk uitgeschakeld
 6. Doe vervolgens, water in de waterkanalen van de broedmachine. Om de luchtvochtigheid in de broedmachine te laten stijgen. Let hier bij  op dat je geen water drupt op de elektronica van de broedmachine.

Temperatuur instellen

 1. Druk één keer op de “SET” knop
 2.  Met de knoppen “+” en “-” kun je uw benodige temperatuur instellen.
  •  De fabrieksinstellingen is 38 graden, bij kippeneieren is 38 graden tijdens dag 19 en dag 20 te hoog. Verander daarom op dag 19 de temperatuur naar 37,6 graden.
 3. Druk op “Set” om de aangepaste temperatuuur op te slaan

Temperatuur alarm aanpassen

Het temperatuuralarm is in de fabriek zo ingesteld dat het afgaat bij 1 graad boven of onder de ingestelde temperatuur. Dit is voldoende en u hoeft deze instellingen niet te wijzigen

Te laag temperatuur alarm (AL)

 1. Hou de “SET” knop 3 seconden ingedrukt
 2. Druk op “+” of “-” knop totdat “AL” op het scherm verschijnt. 
 3. Druk op de “SET” knop
 4. Druk op “+” of “-” knop en verander de temperatuur naar jouw gewenste hoogte

Te hoog temperatuur alarm (AH)

 1. Hou de “SET” knop 3 seconden ingedrukt
 2. Druk op “+” of “-” knop totdat “AH” op het scherm verschijnt. 
 3. Druk op de “SET” knop
 4. Druk op “+” of “-” knop en verander de temperatuur naar jouw gewenste hoogte

Luchtvochtigheid alarm aanpassen (AS)

Het luchtvochtigheidsalarm is in de fabriek ingesteld om af te gaan bij een luchtvochtigheid vanaf >45%. Dit is voldoende en u hoeft hier geen wijzigingen in aan te brengen. 

 1. Hou de “SET” knop 3 seconden ingedrukt
 2. Druk op “+” of “-” knop totdat “AS” op het temperatuur scherm verschijnt. 
 3. Druk op de “SET” knop
 4. Druk op “+” of “-” knop en verander de luchtvochtigheid alarm naar jouw gewenste hoogte
 
Ga je droog broeden? Dan kun je de AS waarde wel instellen op 1, maar er gaat nog steeds een alarm af, wanneer de luchtvochtigheid lager wordt  dan 20%. Dit is alarm is door de fabriek (HHD) ingesteld en is niet uit te schakelen. Je krijgt dan de melding “EE” op het beeldscherm van de broedmachine te zien, plus een alarm te horen. Dit is uit veiligheid, maar maakt het droog broeden met deze broedmachine onmogelijk.  (Let op! De volgende oplossing is volledig op eigen risico) Wil je wel droogbroeden met deze broedmachine. Hang dan de luchtvochtigheid sensor buiten de broedmachine. Op deze manier omzeil je het alarm, maar heb je ook niks meer aan de luchtvochtigheid die op het beeldscherm van de broedmachine staat. Want deze meet dan de luchtvochtigheid buiten de broedmachine en natuurlijk niet in de broedmachine. 

Kalibreren van de temperatuursensormeting (CA)

De juiste aflezing van de thermometer is ingesteld op 0 graden. De aflezing die door de thermometer wordt gegeven, kan worden aangepast als je merkt dat de temperatuuraflezing onjuist is, met behulp van een gekalibreerde thermometer instelling.

 1. Hou de “SET” knop 3 seconden ingedrukt
 2. Druk op “+” of “-” knop totdat “CA” op het temperatuurscherm verschijnt. 
 3. Druk op de “SET” knop
 4. Druk op “+” of “-” knop om de juiste temperatuur correctie in te stellen.
  • Let op dat de aanpassing het verschil is tussen de thermometeraflezingen en moet worden aangepast met “-” als de temperatuuraflezing van de broedmachine te hoog is, en met een normale waarde (Indicatie + waarde) als de aflezing van de broedmachine te laag is.

Boven- en ondergrens temperatuur instellingen (HS en LS)

HS (High set) en (Low set) stellen de grens in van het instelbereik van de gewenste temperatuurinstelling (temperatuuraanpassing bij broeden).

Als HS is ingesteld op 38,2 en LS is ingesteld op 37,4, dan kan de gewenste temperatuur (temperatuuraanpassing bij broeden) alleen worden gewijzigd van 38,2 naar 37,4. Hierdoor wordt de minimale temperatuur beperkt tot 37,2 zelfs als “-” wordt ingedrukt. Hetzelfde geldt voor de grens van de hoge instelling.

 • Dit is om te voorkomen dat de temperatuur per ongeluk buiten het bereik wordt ingesteld.
 • Deze instellingen heb ik nooit aangepast of geprobeerd aan te passen, omdat de verwarmingseenheid start en stopt binnen 1 graad van mijn ingestelde temperatuur van 37,6.

Broedmachine resetten

Om de broedmachine te resetten moet je de “Reset” knop of de “on/off” ingedrukt houden en de stekker kort uit het stopcontact halen. In de video hieronder laten we zien hoe je dat doet (met de “reset” knop).

Het hang af van je broedmachine model, welke knop je moet gebruiken. De ene keer moet je de “reset” knop ingedrukt houden, de andere keer de “on/off” knop. Wij raden je aan om beide knoppen te proberen.

Dagen teller resetten

De dagen teller van de broedmachine begint te tellen, zodra je broedmachine in het stopcontact en dus stroom heeft. Je kan de dagenteller niet handmatig omhoog doen. De dagenteller kan wel teruggezet worden op nul dagen. Dit kun je op twee manier doen. De makkelijkste manier is, om de “set” knop en de “+” knop tegelijkertijd ingedrukt te houden. Of de broedmachine helemaal te resetten, maar het resetten van de broedmachine hoeft er niet altijd voor te zorgen, dat de dagen teller ook gereset is.  

Afkortingen broedmachine

Handig om te weten bij de eeste keer broeden

1. Test uw broedmachine van te voren om te zien of deze goed functioneert.
2. Sluit de stekker van de eierdraaier aan op de regelstekker binnenin het eiercompartiment.
3. Vul één of beide waterkanalen, afhankelijk van de lokale luchtvochtigheid.

(De waterkanalen zijn met elkaar verbonden, dus je kan de waterkanalen bijvullen door het bijvul gaatje aan de zijkant van de broedmachine te gebruiken.) Doe geen water in het midden van de broedmachine, hier zit de elektronica van de broedmachine. Het water kan ervoor zorgen dat de broedmachine kapot gaat. 

4. Plaats de eieren met de puntige kant naar beneden.
5. Sluit het deksel en zet de broedmachine aan.
6. Druk op de resetknop en de “+” knop om de dagen teller terug te zetten op 0. Zodat de dagteller op “0” staat als je begint met broeden. (Druk je alleen op reset, dan draait het eierrek van de broedmachine)
7. Houd de luchtvochtigheidsmeting in de gaten en vul de waterkanalen bij indien nodig. (Normaal gesproken elke 2 dagen)
8. Op dag 18 moet u het eirerrek met het draaimechanisme verwijderen en de eieren bovenop het onderste rooster plaatsen.
9. Tegelijkertijd moet u de waterkanalen vullen om de luchtvochtigheid te verhogen. (Dit is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat de eierschalen zacht genoeg zijn voor de kuikens om erdoorheen te breken.)
10. Open het deksel niet vaak wanneer de kuikens beginnen uit te komen. U kunt water toevoegen via een waterkoker. Als u dit wel doet, zal het verlies van luchtvochtigheid ervoor zorgen dat de eierschalen van de niet-uitgekomen eieren uitdrogen en zullen ze niet in staat zijn om door de schaal te breken.

Broed tips

Heeft u meer vragen over het uitbroeden van de eieren. Volg dan ons broedstappenplan en maak geen onnodige fouten. In ons broed stappenplan leggen wij alle stappen uit rondt het broedproces.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Facebook
Twitter
LinkedIn