Broedmachine resetten

Dagen teller resetten op HHD broedmachine

Je pakt de broedmachine weer uit de kast, maar de dagen teller of day counter staat niet meer op nul dagen. Oftewel je moet de broedmachine resetten